fot.223
206 pan.:5,15,18 ; kwatera IIIF;
003874
Liriodendron tulipifera L. 1753
syn.: Liriodendron fastigiatum Dippel. 1893, Liriodendron heterophyllum K.Koch 1869, Liriodendron
integrifolium
Steud. 1824, Liriodendron obtusilobum K.Koch 1869, Liriodendron procerum Salisb. 1796,
Liriodendron truncatifolium Stokes 1912
Tulipanowiec amerykaski
Dugowieczne d r z e w o , w uprawie do 25-30 5 -12 m, w ojczynie do 60 m wysokoci, szybko rosnce, o regularnej, szerokostokowatej lub szerokokolumnowej koronie. L i c i e sezonowe, do 20 cm d., dugoogonkowe, skrtolege, o charakterystycznym ksztacie blaszki liciowej (!); zwykle z 4 zaostrzonymi klapami i szerokoklinowatym wciciu na wierzchoku, jasnozielone od spodu niebieskawozielone; wczesn jesieni intensywnie zocistote. K w i a t y w VI-VII, nektarodajne, owadopylne, nie tak liczne jak u magnolii, ukryte wrd lici, podobne do tulipana; tepali 9, po 3 w okkach, zewntrzne 3 dziakoksztatne, odchylone, wewntrzne tawozielone z pomaraczowoceglastymi plamami u nasady, gr odgite na zewntrz. O w o c e zbiorowe, szyszkowate do 10 cm d., rozpadaj si stopniowo na drzewie od jesieni do wiosny. D r e w n o tawe, lekkie, mikkie, atwe do obrbki, dobrze przyjmujce politur oraz wysokoenergetyczne (!) i atwo spalajce si. W y s t .: wsch. rejony USA. U p r .: starsze drzewa b. mroz. (> - 29 C), mode czsto przemarzaj. Wymaga gleb yznych, wieych, dostatecznie wilgotnych i stanowisk sonecznych. Odporno na warunki miejskie dosy wysoka, przy w dobrych warunkach siedliskowych. Zakwita dopiero po 20-30 latach od siewu. Z a s t .: drzewo wyjtkowej urody, egzotyczne, o oryginalnych liciach, atrakcyjnych kwiatach i owocach oraz wspaniaych jesiennych barwach zocistotych przez pomaraczowe do brzowych. O k a z y  n a j w i k s z e  w o k o l i c a c h  W r o c a w i a : Brochocin, gm. Trzebnica 24/350, Przerzeczyn Zdrj, gm. Niemcza 26/330; 25/330, Brzezinka redzka 19/326, Wrocaw 24/288, Postolin, gm. Milicz 20/280.P o c h .: Arboretum Krnickie Instytutu Dendrologii PAN - 1980.