fot.138  relikt
209 pan.:5,7,9,12,14; kwatera: XIIB, S/5;
004444
Taxodium distichum (L.) Rich. 1810
syn.: Cupressus americana Catesby, Cupressus disticha L. 1753, Schubertia disticha Mirb. 1825
Cyprynik botny, syn.: Cisownik, Cisowiec
D r z e w o 20 - 25 m wysokoci, w ojczynie 30 - 35 m (maks. 45 m), rozdzielnopciowe, jednopienne, o koronie lunej, wskostokowatej za modu, nastpnie szerokiej i zaokrglonej u gry. P d y dwojakie trwae, drewniejce dugopdy z pczkami i odpadajce w jesieni wraz z igami, boczne krtkopdy. I g y sezonowe (!) na krtkopdach, 10 - 15 1 mm, mikkie, jasnozielone, jesieni rudobrzowe; uoone skrtolegle i zwykle dwustronnie rozoone i podnoszce si do gry; na pdach drewniejcych uskowate. S z y s z k i jajowate lub kuliste, 2 - 3 cm d., zielone, pniej brzowe, sklejone krwistoczerwon ywic, dojrzewaj i rozpadaj si w 1. roku. D r e w n o twardzielowe bez przewodw ywicznych, biel jasnoty, twardziel brunatna, czasem z czerwonawym odcieniem, bardzo odporne na choroby i szkodniki. W y s t .: pd.-wsch. USA, zwykle na terenach zalewowych i bagnach wzdu Atlantyku. U p r .: b. mroz. w starszym wieku (> - 29 C), w modoci wraliwy na mrz i wymaga okrywania na zim. Tolerancyjny w stosunku do odczynu podoa, lubi gleby wiee, yzne, wilgotne do bardzo wilgotnych (bagniste ki, brzegi wd), wiatodny. Gatunek odporny na choroby i szkodniki. W Europie w uprawie od 1640 r., w Polsce od 1816 r. Z a s t : oryginalne i dekoracyjne drzewo o delikatnej, jasnozielonej barwie na wiosn i w cigu lata oraz rudobrzowej jesieni. Niezastpione nad brzegi staww, wyspy, bagniste ki i tereny okresowo zalewane. Pnie starszych drzew zwykle rozszerzaj si butelkowato przy gruncie i wok nich wyrastaj pionowo do gry korzenie oddechowe (pneumatofory). O k a z y najwiksze w Polsce: Krnik 20/435/165 + pneumatofory, Tuowice, gm. Niemodlin 28/378/155, ledziejowiec, gm. Wieliczka 29/363/161 i w okolicach Wrocawia: Wawrzeczyce, gm. Mietkw 29/420, Gilw, gm. Niemcza 25/420 + pneumatofory, Milicz 14/390, 21/300 + pneumatofory, 19/230; Postolin, gm. Milicz 15/370. P o c h .: nn - <1928 r. (pomiar w 2000 r. kw. XIIB 19/320 i 415 przy gruncie); Arboretum Lene w lizowie ofiarowa S. Sktas - 2000.