210 pan.:5,10,11,12,26 ; kwatera: IB, XIIB
006885
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea' Sénéclauze 1868 {Japonia <1868}
syn.: Chamaecyparis pisifera 'Gold Dust', Retinispora plumosa aurea Standish
Cyprysik groszkowy 'Plumosa Aurea'
Jak Chamaecyparis pisifera 'Plumosa', ale m³ode pêdy z³ocisto¿ó³te, tak¿e zim±. Starsze drzewa wybarwione mniej intensywnie i czêsto z rewersjami do Ch. p. 'Plumosa'. U p r .: wskazane stanowiska os³oniête od bezporedniego promieniowania s³onecznego. O k a z y najwiêksze w Polsce: Arboretum Wirty, n-ctwo Kaliska 162 cm obwodu (pomiar 2000 r.). P o c h .: nn ok. 1970.