fot.95
211 pan.:5,10,12; kwatera: IIIF, XIB, XIIA;
009027
Pieris 'Brouwer's Beauty'
syn.: Pieris japonica 'Brouwer's Beauty'
Pieris 'Brouwer's Beauty'
K r z e w oko³o 2 - 3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,7 - 1 m, gźsty, o sztywnych, czerwonobr±zowych i wyprostowanych pźdach. L i c i e wielosezonowe 3 - 8 × 1 - 2 cm, matowe, pod³ugowatolancetowate, wzniesione ukonie ku górze. P±ki kwiatowe zim± purpurowoczerwone. K w i a t y w V, czysto bia³e z kielichem jasnobr±zowym i czerwonymi szypu³kami. K w i a t o s t a n y 5 - 13 cm d³., pó³wzniesione, poziomo wachlarzowato rozpierzch³e, efektowne. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991; OBUWr. Wroc³aw - 1994, 1996, 2000.