fot.48 60
215 pan.:5,10,12; kwatera XIIA;
007911
Rhododendron 'Duke of York' {Paul George <1880} (Gr. 9a Fortunei-Discolor)
[R. fortunei ssp. fortunei × R. 'Scipio']
æanecznik 'Duke of York'
K r z e w 2 - 3 m wys, po 15 latach uprawy oko³o 2 m wysokoci, lu¼ny szeroki, wyprostowany i silnie rosn±cy. L i c i e wielosezonowe 9 - 16 × 4,5 - 6 cm, m³ode, br±zowawe. K w i a t y w V/VI, intensywnie pachn±ce (!), czźsto 6-p³atkowe, karminoworóæowe (73A-C); plamka duæa, wyra¼na, br±zowozielona (152 B-D); brzeg p³atków pofalowany; zebrane po 6 - 12 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 15 - 16 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928.