218 pan:5,10,12,26 ; kwatera: IIIH, XIA
004469 2n = 24
Tsuga canadensis (L.) Carrire 1855
syn.: Abies americana Marsh. 1785, Abies canadensis Michx. 1803, Abies curvifolia Salisb., Abies pectinata
Poiret 1804 non Gilbbert 1792 non DC. 1805, Abies taxifolia Raf. 1829 non Jeffrey ex Gordon 1858 non Poiret
1804 non Desf. 1804, Picea canadensis Link 1841, Pinus canadensis L. 1763, Pinus americana Du Roi et
Harbk. 1772
Choina kanadyjska
D r z e w o 20 - 25 m wysokoci, w ojczynie 30 m (maks. 48 m), ronie rednio szybko, jest dugowieczne, ma cienki pie i szerok, stokowat koron z gaziami w modym wieku luno uoonymi, pniej gsto i mao regularnie. Pczki s bardzo mae, pdy bardzo cienkie, jasne, beowe lub kremowe, pokryte dookoa woskami. I g y wielosezonowe rnej dugoci, krtkie, do 18 mm d., koce nigdy nie wcite, brzeg lekko pikowany, z wierzchu ciemnozielone z rowkiem, od spodu z dwoma szerokimi biaymi paskami; uoone dwustronnie, pasko, od gry pojedyncze krtsze przylegaj do pdu i skierowane s ku wierzchokowi, czsto odwrcone doln stron do gry. S z y s z k i bardzo mae, 1,5 - 2,5 cm d., mikkie, zwisajce, z nielicznymi uskami, opadaj po wysypaniu si nasion. Drzewo ywiczne; d r e w n o twardzielowe, bezywiczne, jednolicie tokremowe z brunatnym odcieniem, gitkie i upliwe. W y s t .: wsch. Ameryka Pn. gwnie USA. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), wymaga wieych, yznych, wilgotnych gleb, wysokiej wilgotnoci powietrza i stanowisk cienistych lub pcienistych. Nie znosi suszy, upaw i zadeptywania gleby w pobliu korony. Toleruje cicie i formowanie. W uprawie w Europie od XVIII w, w Polsce od 1824 r. Najlepiej wrd drzew iglastych, oprcz cisw, znosi ocienienie. Z a s t .: piknie wyglda sadzona pojedynczo lub w grupach w pobliu zbiornikw wodnych. Doskonaa na formowane ywopoty i szpalery. O k a z y najwiksze w Polsce: Brwice 16/360 (inf. od T. Bojarczuka) i w okolicach Wrocawia: Wawrzeczyce, gm. Mietkw 30/310, 30/262, Wrocaw 23/200. P o c h .: nn - <1928 r. (pomiar w 2000 r. kw. XIA 19/282); OBUWr. Wrocaw - 1992.