219 pan.:5,10,12,13; kwatera: IIID, IIIF, XIA, XIII
007915
Rhododendron 'Holger' {Firma T.J.R. Seidel nn/1916 ?} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Madame Linder + × R. 'Eggerbrechtii']
æanecznik 'Holger'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, wyprostowany i nieco lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 10 - 14 × 4,5 - 6 cm, od spodu jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 6,5 - 8,5 cm red., w p±ku liliowofioletowe (84A-B), pó¼niej jasnoliliowofioletowe (75C) janiej±ce ku rodkowi; cźtki liczne, wyra¼ne, oliwkowe (152C-D153C-D) na 3 górnych p³atkach; nitki prźcików i pylniki jak p³atki, nitka s³upka purpurowa, znamiź bordowe; zebrane po 10 - 25 w kwiatostany 13 - 15 × 15 - 18 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat odmiana oznaczona przez A. Wźg³owskiego i zweryfikowana przez W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928; Wojs³awice - 1993.