221 pan.5 ; kwatera: XIA, XIB
010902
Rhododendron 'Kaulbach' {Firma T.J.R. Seidel nn/1926} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × R. catawbiense hybr.]
æanecznik 'Kaulbach'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szerokokulisty i do¶ę zwarty. Li c i e wielosezonowe 14 - 16 × 5 - 6 cm, z wierzchu ciemnozielone, spodem jasnozielone. K w i a t y  w V/VI, 6 - 7,5 cm red., w p±ku liliowe (84A-B), pó¼niej tylko od brzegu liliowe (84A) przechodz±ce ku rodkowi aæ do bia³ego, rodek wybielony w 60 - 70%; cźtki liczne, wyra¼ne, na pocz±tku kwitnienia silnie oliwkowe (152B-C), pó¼niej æó³tozielone (153B-C); nitki prźcików i s³upka bia³e, pylniki jak brzeg p³atków; zebrane po 10 - 18 w zwarte kwiatostany 10 - 12 × 13 - 15 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.