228 pan.:5,6,7,9,14; kwatera: IVB
007006
Picea abies 'Pyramidalis Robusta' {nn <1891}
syn.: Abies excelsa var. pyramidalis robusta hort., Picea excelsa pyramidalis robusta Beissn. 1891
¦wierk pospolity 'Pyramidalis Robusta'
Ma³e drzewo (w Wojs³awicach 5 - 6 m wys.) lub gêsty, zwarty, do 2 - 3 m wysokoci krzew, o regularnym sto¿kowatym pokroju, jak u Picea glauca 'Conica'. I g ³ y krótkie, ciemnozielone, p±czki jak u gatunku. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928.