229  pan.:5,6,9,12; kwatera IVB
007879
Carpinus betulus 'Columnaris' {Spth 1891}
syn.: Carpinus betulus 'Globosa' (bdnie)
Grab pospolity 'Columnaris', syn.: Grab pospolity odm. kolumnowa, Grab zwyczajny odm. kolumnowa
D r z e w o powoli rosnce, mode o pokroju regularnym, kolumnowym, z wiekiem staje si szerokojajowatostokowate (nie kolumnowe !) bez wyranego pdu wierzchokowego. Korona ugaziona od samego dou, gsta, wyglda jak formowana (cita). Wewntrz z wyran osi pionow i licznymi, lekko falistymi, ukonie ustawionymi gaziami. Starsze okazy zaokrglaj si i ich wierzchoki staj si bardziej paskie. L i c i e sezonowe, rnej dugoci 7 -15(17) cm, jesieni wspaniale te. Nie kwitnie i nie owocuje. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), w Wojsawicach w uprawie od ponad 90 lat. W a r t o  w i e d z i e : drzewo rosnce w Wojsawicach jest piknym, wzorcowym okazem o wymiarach w 2000 r. 13 m wys. i 200 cm obwodu; po wojnie opisywane byo jako C. betulus 'Globosa' (w literaturze brak takiej odmiany). Z a s t .: jedna z najpikniejszych szerokokulistych odmian wrd drzew, wspaniale prezentujca si pojedynczo oraz w kompozycji jesiennej z klonami palmowymi. P o c h .: prawdopodobnie Szkka Sptha <1928.