230 pan.:5,12; kwatera: X, XIA
012226
Acer palmatum ssp. amoenum (Carrière) Hara 1954 Sekcja Palmata, Seria Palmata
syn.: Acer amoenum Carrière 1867, Acer palmatum var. amoenum (Carrière) Ohwi 1953, Acer palmatum var.
coreanum Nakai 1914, Acer palmatum var. heptalobum Rehder 1938
Klon palmowy pgat. powabny
D r z e w o lub drzewkokszta³tny k r z e w, w uprawie 4 - 10 m wysokoci, w ojczy¼nie do 10 m. L i c i e sezonowe 6 - 15 cm red., wiêksze od gatunku o oko³o 2 cm i g³êbiej klapowane, 7 - 9-klapowe, brzegiem delikatnie z±bkowane; ogonki liciowe 3 - 5 cm d³.; jesieni± ¿ó³te do pomarañczowych. K w i a t y w V, p³atki kremowe, dzia³ki czerwone. Nasiona 3 - 5 cm d³. W y s t .: ten sam region co A. palmatum ssp. palmatum. U p r .: w dobrych warunkach siedliskowych mroz. (- 29 °C). W Wojs³awicach na kwaterze XIA ronie stary okaz o wymiarach w 2000 r. 11 m wys. i 72+100 cm obwodu. P o c h .: Japonia <1928; OB Hiroszima - 1996; Arboretum w Wojs³awicach (samosiewy) - 1996.