234 pan.5 ; kwatera XIA
009249
Hydrangea paniculata 'Kiyushu' {Japonia, I. Collingwood ?}
Hortensja wiechowata 'Kyushu'
K r z e w 2-3 m wysokoci, wyprostowany, o sztywnych i grubych pźdach. L i c i e sezonowe, 12 -15 × 5-7 cm, ciemnozielone, skórzaste, b³yszcz±ce, zaostrzone; ogonki czerwonawe; jesieni± zielone. K w i a t o s t a n y w VII-IX/X, typu wiecha, wyd³uæone, duæe 20-35 × 15-20 cm, intensywnie pachn± (!). Kwiaty sterylne regularnie rozproszone, kremowobia³e, nieliczne. Kwitnie pó¼niej od H. paniculata 'Tardiva'. Zosta³a znaleziona przez Ingrama Collingwooda w naturze, na wyspie Kyushu w Japonii. U p r .: prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C); wymagania jak H. paniculata. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1993; Boskoop, gie³da - 1993.