236 pan.5 ; kwatera IIIH, VIB, XIA
003890
Magnolia 'Betty' {W.F. Kosar 19551956}
[M. liliiflora 'Reflorescens' × M. stellata 'Waterlily'] lub [M. l. 'Nigra' × M. s. 'Rosea']
syn.: Magnolia liliiflora 'Betty'
Magnolia 'Betty'
Wysoki k r z e w, podobny do M. × soulangeana, do 2,5 - 3 m wysokoci, o zwartym pokroju. Kwitnie obficie, k.IVp.VI, wraz z rozwojem lici. K w i a t y do 30 cm red., „p³atki” tepale róæowopurpurowe, z obu stron, janiej±ce ku szczytowi, wtedy prawie bia³awe (!), otwarte szeroko, pachn±. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); odmiana podobna w kwitnieniu do 'Susan', doskona³a do ogrodów przydomowych. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wielka ofiarowa³ St. Zymon - 1989.