241 pan.6 ; kwatera IVB
004392
Picea pungens 'Argentea' Rosenthal 1887 {nn <1887}
syn.: Picea pungens argentea Rosenthal, Picea pungens coerulea Beissn., Picea pungens var. Kosteri Beissn.,
Picea pungens
var. Kosteriana hort. non Mast.
wierk kujcy 'Argentea', syn.: wierk kujcy odm. srebrzysta
Nazwa zbiorowa dla drzew o srebrzystawym zabarwieniu pdw, ale bardziej intensywnym ni u P. pungens 'Glauca'. Pomidzy barwami „argentea” i „glauca” nie ma wyranego rozdziau i s one czsto subiektywnie ujmowane. D r z e w o do 20 m wysokoci, o koronie regularnie szerokostokowatej (u starszych czsto szerokosupowej) i gaziach rozpostartych pasko w wyrane pitra, ronie do szybko. P d y sztywne, mocne, nagie, gboko bruzdkowane, od jasnoto brzowych do pomaraczowych; pczki bez ywicy jasno- lub tobrzowe. I g y wielosezonowe, 2 - 3 cm d., kwadratowe na przekroju, sztywne, silnie kujce, srebrzyste do srebrzystobiaych; uoone promienicie dookoa pdw, szczotkowato nastroszone. S z y s z k i 6 - 10 cm d., somianote lub brzowe. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), bardzo wiatolubna, nie toleruje nawet bocznego zacienienia, mao wymagajca co do gleby, odporna na zanieczyszczenia powietrza i bardzo odporna na susz. Z a s t .: warto dekoracyjna bardzo wysoka ze wzgldu na regularn i atrakcyjnie wybarwion koron. Sadzony jest w caej Polsce, najczciej pojedynczo lub w maych grupach. Wymienity na szpalery i jako to dla rolin o kontrastowym ulistnieniu. P o c h .: nn - <1928.