endemit
242 pan.:6,7; kwatera IVB
003899 2n = 38
Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. 1872
syn.: Buergeria stellata Siebold et Zucc. 1845, Magnolia halleana auct. 1878, Magnolia keiskei (Makino) Ihrig
1948, Magnolia kobus f. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim (?), Magnolia kobus var. stellata (Siebold etZucc.)
Blackburn 1955, Magnolia rosea (Veitch ex Hu) Blackburn 1954, Magnolia simsii Siebold ex Miq. 1866,
Magnolia sinostellata P.L.Chiu et Z.H. Chen 1989, Magnolia stellata var. keiskei Makino 1912, Magnolia
stellata
var. rosea Veitch ex Hu 1912, Talauma stellata (Siebold et Zucc.) Miq. 1866
Magnolia gwia¼dzista
K r z e w do 2-3 (5) m rednicy, po 20 latach uprawy oko³o 2,5-3 × 3,5 m, szeroki, gźsty, zwarty, ronie powoli. Li c i e sezonowe, jasnozielone, eliptyczne, 6 -10 × 5 cm, na wierzcho³ku zaokr±glone, klinowate u podstawy. K w i a t y w III/IVV, przed rozwojem lici, 7,5- 10 cm szerokoci, bardzo liczne, pachn±ce, tepale wewnźtrzne liczne 14 -16 (12 -18), nieænobia³e, w±skie odwrotniejajowate, na końcu odgiźte w dó³, tepale zewnźtrzne niewielkie, dzia³kokszta³tne, szybko opadaj±ce. W y s t .: Japonia górskie lasy na p³d. Honsiu. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), bardziej od M. × soulangeana, ale i jej kwiaty czasem cierpi± od pó¼nowiosennych przymrozków. Pozosta³e wymagania jak magnolie. Z a s t .: oryginalny i obficie kwitn±cy krzew, cenny do ogrodów przydomowych. „P³atki” dodane do ciasta nalenikowego, czyni± z tej potrawy wykwintne danie.
P o c h .: OB Phenian - 1993.