247  pan.6 ; kwatera IVB
003629
Berberis × chopinii 'Purpurowy' Seneta 1965 {W. Seneta/Szkółki Miejskie Warszawa ok.
1960/ok. 1965}
[B. koreana + × B. vulgaris 'Atropurpurea']
syn.: Berberis × chopinii 'Atropurpurea' W.Seneta 1965, Berberis koreana 'Atropurpurea' hort.
Berberys Chopina 'Purpurowy', syn.: Berberys Chopina odm. purpurowa
Nazwa zbiorowa dla czerwonolistnych krzewów berberysu Chopina. Cechy różne. O w o c e zbliżone do Berberis vulgaris. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn ofiarował Związek Szkółkarzy Polskich - 1999.