fot.179
250 pan.:6,9; kwatera XIII;
006964
Magnolia × soulangeana 1826 Soul.-Bod. 1826 {Soulange-Bodin 1820}
[M. denudata × M. liliiflora]
syn.: Magnolia brozzonii (auct.) Millais 1927, Magnolia conspicua var. soulangeana (Soul.-Bod) Loudon (?),
Magnolia obovata var. soulangeana (Soul.-Bod.) Ser.(?), Magnolia × soulangeana var. brozzinii auct.(?),
Magnolia × lenneana (Lem.) Koehne 1893, Magnolia × lennei van Houtte 1867, Magnolia yulan var.
soulangeana
(Soul.-Bod.) Lindl. 1828, Yulania × lenneana Lem. 1854
Magnolia Soulange'a, syn.: Magnolia porednia
Szeroki duæy k r z e w do 3-4 wysokoci, niekiedy drzewo do oko³o 8 -10 m, o krótkim pniu i kulistej koronie w starszym wieku, ronie powoli. L i c i e sezonowe, odwrotnie szerokojajowate lub eliptyczne do 10 -15 cm d³., z krótkim ostrym wierzcho³kiem, spodem sk±po pokryte w³oskami; jesieni± æó³tawe do jasnobr±zowych. K w i a t y w IV - V, przed listnieniem, p±ki kwiatowe walcowate, pó¼niej dzwonkowate, bezwonne lub lekko pachn±ce, do 25 cm red.; tepale zewnźtrzne (3) rzadko dzia³kokszta³tne, wewnźtrzne (9) od rodka bia³e, na zewn±trz od prawie bia³ych, zaróæowionych u nasady, do róæowych i ciemnopurpuroworóæowych. U p r .: mroz. ( - 29 °C), czasem przemarzaj± p±ki kwiatowe i kwiaty w czasie pó¼nych wiosennych przymrozków; najlepiej kwitnie w miejscach nas³onecznionych, os³oniźtych; pozosta³e wymagania jak magnolie. Z a s t .: wspaniale kwitn±ce drzewo reprezentacyjne, które naleæy sadzię pojedynczo w miejscach szczególnie eksponowanych. Mieszaniec i jego odmiany to najpiźkniej kwitn±ce drzewa i duma kaædego ogrodnika. C i e k a w o s t k a : Soulange-Bodin rozpocz±³ krzyæowanie magnolii w 1820 r., a w 1926 r. zakwit³a po raz pierwszy w Instytucie Ogrodniczym w miejscowoci Fremont pod Paryæem jego M. × soulangeana. P o c h .: nn - <1928.