252 pan.6 ; kwatera: IVA, IVB, IVC
003607
Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.1867
syn.: Actinidia volubilis Carričre, Trochostigma arguta Siebold et Zucc. 1843
Aktinidia ostrolistna
Silnie rosn±cy k r z e w, o pźdach wij±cych siź, wspina siź na 6-8 m wysokoci, w ojczy¼nie do 25 m. L i c i e sezonowe, szerokojajowate lub eliptyczne, do 12 cm d³., na wierzcho³ku krótko zaostrzone, z wierzchu ciemnozielone, po³yskuj±ce, nagie, od spodu z kźpkami w³osków w k±tach nerwów; ogonki liciowe zaczerwienione, 5-8 cm d³. K w i a t y w IV, jedno- lub dwupienne, bia³e, do 2 cm red., zebrane po 13, pachn±. O w o c e w IX-X, zielonkawoæó³te, do 2,5 cm d³., jadalne. W y s t .: Japonia, Korea, p³n. Chiny, rosyjski Daleki Wschód. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Z a s t .: pn±cze o jadalnych owocach; ze wzglźdu na czźste zjawisko dwupiennoci, naleæy sadzię wyselekcjononowane odmiany, o znanej p³ci; pocz±tkowo wymagaj± przywi±zywania do podpór. P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka E. Jasku³a, Wroc³aw ofiarowa³ E. Jasku³a - 1990, 1993.