255 pan.:6,18,23; kwatera: IIC, IIID, IVB
002939
Rhododendron 'Irene Koster' {Koster & Zone <1900} (Gr. 28e Azalie
Viscosum/Occidentale)
[R. occidentale × R. molle hybr.]
Azalia 'Irene Koster'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, po 12 latach uprawy 1,5 × 1,1 m, wyprostowany, lu¼ny i ronie szybko. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V/VI, + 7 cm red., lejkowate, silnie s³odko pachn±ce, w p±ku ciemnoróæowe i pr±ækowane, pó¼niej bia³e z jasnoróæowym odcieniem, ciemniej±ce ku gardzieli do ciemnoróæowych; rurka i æy³ki na zewn±trz intensywnie ciemnoróæowe; plamka duæa i æó³topomarańczowa; p³atki zaostrzone i g³źboko wciźte; zebrane po 13 - 17 w kwiatostany 8 × 13 cm. U p r .: odmiana mroz. ( - 29 °C), kwitnie d³ugo, ponad 20 dni. P o c h .: OB PAN Warszawa-Powsin ofiarowa³ A. Marczewski - 1989; Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk - 1992; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.