258 pan.6 ; kwatera IVD
008931
Zelkova serrata 'Goblin'
Brzostownica japońska 'Goblin'
K r z e w podobny do gatunku, ale kar³owaty, po 10 latach uprawy oko³o 1 m rednicy, regularnie kulisty, wyj±tkowo zwarty i bardzo powoli rosn±cy. U p r .: prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C); stanowiska s³oneczne lub pó³cieniste, gleba æyzna, wilgotna. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.