261 pan.7 ; kwatera IVD
007876
Acer pseudoplatanus 'Erythrocarpum' Vaillant 1727 {Vaillant ?} (Gr. 1a)
syn.: Acer pseudoplatanus f. erythrocarpum (Carričre) Pax 1902, Acer pseudoplatanus erythrocarpum Carričre
1864
Klon jawor 'Erythrocarpum', syn.: Klon jawor f. czerwonoowocowa
Wzrost i ulistnienie identyczne jak u gatunku A. pseudoplatanus, ale skrzyde³ka niedojrza³ych owoców czerwone. W Wojs³awicach rosnie jeden stary okaz o wymiarach w 2000 r. 21 m wys. i 215 cm obwodu. P o c h .: Szkó³ka F. von Schwerin - 1897.