264  pan.:7,9 ; kwatera IVB
011538
Tsuga mertensiana (Bong.) Carričre 1867 f. argentea Sudw. 1897
syn.: Tsuga mertensiana var. argentea hort., Tsuga mertensiana f. argentea
(Beissn.) Rehder 1949
Choina Mertensa f. sina, syn.: Choina górska f. sina
D r z e w o w uprawie oko³o 10 - 13 m wysokoci, w ojczy¼nie do oko³o 30 m, ronie bardzo powoli; pocz±tkowo ma krzaczasty, gźsty pokrój, pó¼niej koronź w±skostoækowat± z krótkimi ga³źziami. P źd y i p±czki podobne do T. heterophylla, pokryte s± w³oskami. I g ³ y wielosezonowe, 1 - 2 cm × do 1,5 mm, bez ogonków, ca³obrzegie, zaokr±glone, bez wciźę; z wierzchu wypuk³e, bez lub z zanikaj±cym rowkiem, obustronnie szarawe lub niebieskawe; u³oæone s± gźsto, promienicie i skonie ku przodowi. S z y s z k i najd³uæsze w rodzaju, 5 - 8 cm d³., na końcach pźdów, m³ode czźsto fioletowe. W y s t .: zach. Ameryka P³n. do 3000 m n.p.m. U p r .: jak inne choiny, b. mroz. (> - 29 °C). W Europie w uprawie od 1854 r., w Polsce od 1866 r. Z a s t .: bardzo cenna w kolekcjach. P o c h .: nn - <1928 r. (pomiar w 2000 r. 11/55).