269 pan.:7,8 ; kwatera XV
013406
Kalopanax septemlobus var. magnificus (Zabel) Hand.-Mazz.
syn.: Aralia maximowiczii Van Houtte, Kalopanax pictus var. magnificus (Zabel) Nakai
Kalopanaks ozdobny odm. wspania³a
Podobny do gatunku, ale pźdy i pień prawie bez kolców. L i c i e sezonowe, wiźksze, jajowate, lekko klapowane, klapy owalne, na dolnej stronie pokryte gźsto w³oskami. W y s t .: zach. Chiny, Japonia. U p r .: mroz. (- 29 °C). £adnie i szybko przebarwia siź jesieni± na æó³to, od spodu ze srebrzystym po³yskiem. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN - 1980.