275 pan.:7,19 ; kwatera: IIIE, XV
004388
Picea orientalis 'Aurea' Otto 1873 {P. Smith przed 1873}
syn.: Picea orientalis aurea Otto, Picea orientalis var. aurea Hesse, Picea orientalis aureo spicata Beissn.
¦wierk kaukaski 'Aurea'
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale m³ode pźdy z³ocistoæó³te kontrastuj±ce ze starszymi, ciemnozielonymi ig³ami; w lecie zielone. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989.