276  pan.8; kwatera XIV
006313 2n = 22
Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach 1842
syn.: Chamaecyparis nutkansis Lindl. et Gordon, Chamaecyparis nutkansis (Hook.) Spach, Chamaecyparis
nootkatensis
Sudw., Chamaecyparis nutkansis Spach 1842, Cupressus americana Trautv. 1844, Cupressus
nootkatensis
D.Don, Cupressus nutkansis Hook. 1810, Thuja nidifera, Thujopsis borealis hort. ex Lind. 1854,
Thujopsis tschugatskoi hort., Thuja excelsa Bong. 1833
Cyprysik nutkajski
D r z e w o 15-20 m wysokoci, w ojczynie 30-40 m, rozdzielnopciowe, jednopienne, o koronie wskostokowatej. Boczne gazie wzniesione, modsze 4-kanciaste, czsto zwisaj w d jak u Thuja plicata. I g y wielosezonowe, uskowate, drobne, z obu stron prawie jednakowo ciemnozielone, aromatyczne. S z y s z k i drobne do 1 cm red., zielone lub fioletowo plamiste, dojrzewaj zwykle na wiosn w drugim roku. W y s t .: wzdu Oceanu Spokojnego od Alaski do Oregonu do 2250 m n.p.m. U p r .: mniej wymagajcy od Chamaecyparis lawsoniana, w zalenoci od stanowiska i pochodzenia od zad. mroz. ( - 26 C) do mroz. ( - 29 C). W Europie w uprawie od 1854 r., w Polsce od 1861 r. Z a s t .: oryginalny cyprysik o zwisajcych gaziach. Bez obawy przemarzania moe by uprawiany w Polsce Zach., na Podkarpaciu i w Beskidzie. P o c h .: nn - <1928.