281 pan.8 ; kwatera XV
016887
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Späth 1883 {Groinland/Späth 1862/1883} (Gr. 3)
syn.: Acer pseudoplatanus 'Purpureum Spaethii', Acer pseudoplatanus 'Späthii', Acer pseudoplatanus Spaethi
hort.,
Klon jawor 'Atropurpureum', syn.: Klon jawor odm. ciemnopurpurowa
M³ode l i c i e + zielone, jednak ju¿ w okresie kwitnienia nabieraj± od spodu barwy fioletowopurpurowej, jesieni± s³abiej wybarwione + miedziane, korona w lecie ciemna, prawie czarna. Skrzyde³ka m³odych owoców ciemnoczerwone (!). Podobny do A. pseudoplatanus 'Purpurascens' licie s³abiej zabarwione i do A. ps. 'Purpureum' skrzyde³ka zielone. Czêsto pod nazw± zbiorow± A. pseudoplatanus f. (lub var.) purpureum. U p r .: b. mroz.(> - 29 °C), w Polsce rzadki, daje samosiewy s³abiej wybarwione. P o c h .: Szkó³ka F. von Schwerin - 1897.