fot.161
282 pan.8 ; kwatera XV;
007878
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Lem. 1864 {Belgia ok. 1860} (Gr. 2d)
Klon jawor 'Leopoldii', syn.: Klon jawor odm. Leopolda
D r z ewo 20 - 25 m wysokoci, o gźstej, regularnej koronie, ronie wolniej od gatunku. L i c i e sezonowe, m³ode od góry róæowe, pó¼niej miedzianoczerwone, ceglastoczerwone lub æó³te, starsze nierównomiernie upstrzone plamami róænej barwy od ciemnozielonych do bia³ych, od spodu nie purpurowe (!), lecz szarozielone lub sinozielone; ogonki czerwonawe. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Jedna z ³adniejszych pstrolistnych odmian jawora. W a r t o  w i e d z i e ę : odmiana nazwana ku czci króla Belgów Leopolda I. W Wojs³awicach ³adny okaz o wymiarach w 2000 r. 17 m wys. i 160 cm obwodu. P o c h .: Szkó³ka F. von Schwerin - 1897.