284 pan.8 ; kwatera IIIF, XV
013405
Exochorda × macrantha (Lemoine) C.K.Schneid. 1905 {Francja/V. Lemoine <1902/1902}
[E. korolkowii × E. racemosa]
syn.: Exochorda albertii var. macrantha Lemoine
Obiela mieszańcowa
K r z e w oko³o 2 m wysokoci, silnie wyprostowany i intensywnie rosn±cy. K w i a t y w IV/V-VI, 3-4 cm red., bia³e, p³atki okr±g³awe i nagle zwźæone w krótki „paznokieę”, szypu³ki krótkie 2-3 mm, prźcików 20; zebrane po 6-10 w wyprostowanych gronach do 10 cm d³. U p r .: mroz. ( - 29 °C). W Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat, ale w czasie surowych zim przemarza³a. P o c h .: nn <1928.