285 pan.:8,19,20; kwatera XV
003795
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 1804
syn.: Forsythia suspensa var. sieboldii Zabel 1855, Ligustrum perpensum Thunb. 1780, Lilac perpensa Lam.
1789, Syringa suspensa Thunb.1784
Forsycja zwis³a
K r z e w do 3 m wysokoci, szeroki, gźsty z d³ugimi, wiotkimi, zwisaj±cymi do ziemi i zakorzeniaj±cymi siź ga³±zkami. L i c i e sezonowe, pojedyncze, jajowate, 6 -10 cm d³., na d³ugopźdach 3-listkowe lub klapowane, pi³kowane. K w i a t y w III-IV, nieliczne, æó³te, oko³o 2,5 cm red., zwisaj± na d³ugich szypu³kach, dzia³ki kielicha + równe rurce korony (!). W y s t .: Chiny.U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), dobra dla Polski Zach., kwitnie takæe w cieniu. Z a s t .: ze wzglźdu na pokrój zalecana na szerokie skarpy i zbocza, krawździe tarasów, przy stawach i fosach. Moæe byę takæe rozpinana na cianach budynków jak winorol. P o c h .: nn - <1950.