290 pan.8 ; kwatera IIIF, XVA
003990
Quercus palustris Mnchh.
syn.: Quercus ramosissima Marshall
Db botny
D r z e w o 15- 20 (30) 8 - 15 (20) m, z prostym pniem i wyduon koron, ronie powoli. Drobne gazki pozostaj przez wiele lat na pniach i konarach, gdy pie nie oczyszcza si z nich. Starsze okazy maj take dolne gazie suche, charakterystycznie zwisajce tu przy pniu (!) - taka jest uroda tego gatunku i nie naley ich obcina. L i c i e sezonowe, 7 -14 cm, z wierzchu byszczce zielone, od spodu janiejsze z kpkami szarobrzowych woskw w ktach nerww, z 5 - 7 wskimi klapami, o gbokich zatokach (wrbach) midzy klapami, sigajcymi prawie do nerwu; jesieni czerwonobrzowe. O w o c e mae, pkuliste orzechy (odzie), do 1,2 cm red., miseczki pytkie i cienkie obejmuj orzecha, dojrzewaj w drugim roku. W y s t .: nadrzeczne tereny w rod.-wsch. Ameryce Pn. U p r .: b. mroz. (>- 29 C); lubi gleby yzne, gbokie, kwane, wilgotne; nie toleruje gleb bagiennych, mimo i tak sugeruje jego nazwa, ale dobrze znosi dugotrwae zalewanie, byle nie w okresie wegetacji. Toleruje take gleby suche i piaszczyste, klimat miejski i dobrze znosi przesadzanie, poniewa ma paski system korzeniowy (!). Z a s t .: czsto spotykany w parkach Polski Zach. P o c h .: nn - <1928 r., kw. XVA 22 m wys. i 215 cm obwodu (pomiar w 2000 r.); Arboretum Lene w lizowie - 1996.