293 pan.:9.11.16; kwatera IIIC, IIID, IVB
004263
Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' Hornibr. 1923 {<1885}
syn.: Juniperus chinensis aurea G.Nicholson, Juniperus chinensis procumbens aurea Beissn. 1891, Juniperus
chinensis
var. globosa aurea Hornibr., Juniperus japonica aurea Carričre, Juniperus media plumosa aurea
Melle 1947, Juniperus × media 'Plumosa Aurea' hort.
Ja³owiec chiński 'Plumosa Aurea', syn.: Ja³owiec poredni 'Plumosa Aurea'
K r z e w do 2 m wysokoci, z kilkoma silnie wzniesionymi do góry ga³źziami, ronie bardzo wolno. Ulistnienie gźste, z³ocistoæó³te przewaænie ³uskowate, igie³ki nieliczne i drobne jesieni± br±zowawe. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989.