295 pan.9 ; kwatera: IIIF, IVB
002978
Rhododendron 'Pallas' {J. Baumann/Ch. Vuylsteke <1863/1888}
(Gr. 28c Azalie Lutea)
[nn]
Azalia 'Pallas'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe, lekko b³yszcz±ce, jesieni± czerwone do br±zowych. P±ki kwiatowe zim± æó³tobr±zowe. K w i a t y w V/VI, 4 - 6 cm red., w p±ku czerwonawe (43A-B), pó¼niej ³ososiowoczerwonawe, na zewn±trz czerwono æy³kowane; plamka pomarańczowa (24A); nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 7 - 12 w kwiatostany 12 - 13 cm red. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> 29 °C), w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.