fot.41
296 pan.:9,16,17,18 ; kwatera: IIC, IIIB, IIIC, IIIF;
002614
Rhododendron 'Fanny' {P. Mortier 1825} (Gr. 28c Azalie Lutea)
[?]
syn. Rhododendron 'Pucella'
Azalia 'Fanny'
K r z e w do 2 m wysokoci, górna czź¶ę pźdów rozga³źziona poziomo. L i c i e sezonowe, obustronnie lekko b³yszcz±ce, m³ode br±zowawe. K w i a t y w V, 4 - 4,2 cm red., bardzo liczne, rurkowate, ciemnokarminoworóæowe (55A-B) z pomarańczow± plamk±, rurka na zewn±trz czerwona (54A); brzeg p³atków jasnoróæowy, lekko pofalowany; nitki prźcików i s³upka d³ugie, karminoworóæowe; zebrane po 7 - 13 × 1 - 5 w bardzo liczne, lu¼ne kwiatostany 13 - 14 cm red. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn <1928, Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1989.