fot.93
304 pan.10 ; kwatera XIIA;
009022
Pieris japonica 'Valley Rose' {R.L. Ticknor, USA 1960}
['Flamingo' × ? odmiana o kwiatach czerwonych)
Pieris japoński 'Valley Rose'
K r z e w 1,5 - 2,5 m wysoko¶ęi, po 10 latach uprawy 0,7 × 0,8 m, gźsty, starsze ga³źzie przewisaj±, ronie rednio szybko. L i c i e wielosezonowe 4,5 - 7 × 1,3 - 2,2 cm. M³ode pźdy krótko czerwonozielone, potem bladozielone. P±ki kwiatowe zim± ciemnobr±zowe. K w i a t y wczesne, w III/IV, pocz±tkowo jasnoróæowe, pó¼niej bia³e z róæowym brzegiem; szypu³ki i kielich kontrastowo czerwono zabarwione. K w i a t o s t a n y przewisaj±ce, duæe, 12 - 16 × 10 - 14 cm, liczne i rozpierzch³e. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. (- 26 °C). Podobna z kwiatów do odmiany 'Blush', która ma jednak bardziej interesuj±c± miedzian± barwź m³odych lici. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994, 1996.