306 pan.10; kwatera: IIIF, XIIA
009004
Pieris japonica 'Dorothy Wyckhoff' {H.J. Hohman <1960}
Pieris japoński 'Dorothy Wyckhoff'
K r z e w do 2 m wysokoci, po 10 latach uprawy 1,2 × 1,0 m, wyprostowany, gźsty o sztywnych pźdach, ronie szybko. L i c i e wielosezonowe 3 - 5 × 1 -2 cm, b³yszcz±ce ciemnozielone, skórzaste, wyra¼nie szybko æy³kowane; w czasie ch³odów i zim± zmieniaj± barwź na br±zow±. M³ode pźdy jasnozielone. P±ki kwiatowe bordowe do purpurowoczerwonych, zim± silnie kontrastuj±ce z li¶ęmi. K w i a t y w III/IV, winnoczerwone, pó¼niej róæowe w końcu kwitnienia bia³e. Kielich i szypu³ki bordowozielone. K w i a t o s t a n y pó³wyprostowane, liczne. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.