310 pan.10; kwatera XIA
009009
Pieris japonica 'Little Heath'
[sport od P. j. 'Little Heath Green']
Pieris japoński 'Little Heath'
K r z e w kar³owaty do 0,8 m red., po 10 latach uprawy 0,5 - 0,6 m red., bardzo gźsty, o cienkich, przewieszaj±cych siź pźdach. L i c i e wielosezonowe 2,5 - 3,0 × 1,01,3 cm, w±sko (+ 1 mm) nieregularnie srebrzystobia³o obrzeæone, b³yszcz±ce. M³ode pźdy d³ugo róæowobr±zowe. K w i a t y w IV/V, bia³e, pojawiaj± siź do¶ę rzadko lub wcale (!). K w i a t o s t a n y nieliczne, krótkie, lu¼ne, z ma³± liczb± kwiatów, gin± wród m³odych przyrostów. U p r .: ndost. mroz. ( - 1 8 °C); czźsto pojawiaj± siź liczne, w ca³oci zielone pźdy. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.