fot.124
323  pan.:11,12,13,18 ; kwatera IIID;
006820
Cotinus coggygria 'Purpureus'
syn.: Cotinus coggygria var. purpureus Rehder, Cotinus coggygria 'Atropurpureus', Cotinus coggygria f.
purpureus (Dup.-Jam.) Rehder, Rhus cotinus var. purpurens Dup.-Jam. 1870
Perukowiec podolski 'Purpureus', syn.: Perukowiec podolski odm. purpurowa
Szeroko rozgaziony k r z ew, o pdach pokadajcych si na ziemi, do 3-5 m wysokoci. P d y nagie z siny nalotem, zawieraj sok mleczny, drewno pod kor te. L i c i e sezonowe, zielone (!), eliptyczne, skrtolege, pojedyncze, caobrzegie, dugoogonkowe; jesieni pomaraczowe do tych. K w i a t y w V-VI, drobne, 5-krotne, rowe do karminoworowych, poligamiczne (w obrbie wiechy kwiaty mskie, obupciowe i sterylne); zebrane w lunych wyprostowanych wiechach. O w o c e w VII-IX, drobne, suche pestkowce, nieliczne, na nagich szypukach; szypuki kwiatw sterylnych nie opadaj, lecz wyduaj si i pokryte gstymi woskami tworz puszyste owocostany (!). U p r .: zad. mroz. ( - 26 C), krzew wytrzymay na susz, o maych wymaganiach glebowych, ale najlepiej ronie na glebach ciepych, glinkowatych, wapiennych. Z a s t .: krzew dekoracyjny w czasie kwitnienia, bardzo oryginalny po przekwitnieniu, kiedy owocostany tworz puszyste peruki oraz jesieni, gdy licie atrakcyjnie przebarwiaj si na czerwono, pomaraczowo i to. adnie prezentuje si sadzony pojedynczo lub w nieduych grupach. Cenny w zadrzewieniach chronicych przed erozj i wiatrami. P o c h .: nn <1928.