324  pan.:11,12 ; kwatera IIID, IVF
Cotinus coggygria 'Rubrlifolius' {Holandia 1933 ?}
Perukowiec podolski 'Rubrifolius', syn. Perukowiec podolski odm. czerwonolistna
Nazwa zbiorowa dla rolin mnoonych z nasion, o liciach mniej lub bardziej czerwonopurpurowych, kwiatach oraz owocostanach rowoczerwonawych. U p r .: zad. mroz. ( - 26 C). P o c h .: Szkki E. Jaskua 1993.