325 pan.11

Rhododendron 'nn'

Różanecznik - nie oznaczony