338 pan.12; kwatera XIIB
009636
Rhododendron 'Goldsworth Yellow' {W.C. Slocock Ltd., Goldsworth Old Nursery 1925}
(Gr. 10a Campylocarpum)
[R. campylocarpum ssp campylocarpum × R. caucasicum (lub R.c. 'Jacksonii')]
æanecznik 'Goldsworth Yellow'
K r z e w oko³o 1,5 m wysokoci, szeroki i lu¼ny. L i c i e wielosezonowe 9 - 11 × 3,5 - 4,5 cm, jasnozielone. K w i a t y w V/VI, 4,5 - 6,5 cm red., w p±ku jasnoczerwone, pó¼niej brzoskwiniowoæó³te, na zewn±trz z róæowymi smugami; cźtki liczne, br±zowopomarańczowe, pó¼niej zielone (151B), na trzech górnych p³atkach; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitka s³upka czerwona; zebrane po 6- 15 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.