340 pan.:12,21a ; kwatera IVC
007698
Prunus laurocerasus 'Zabeliana' {Bu³garia/Späth ?/1898}
Laurowinia wschodnia 'Zabeliana'
Szeroki k r z e w, p³asko rosn±cy, o prawie poziomo ustawionych ga³źziach, do 1,5 (2) m wysokoci i 3-krotnie szerszy, po 10 latach uprawy 0,8 - 1 × 3 m. L i c i e wielosezonowe, w±skie, w±skojajowate do lancetowatych, 9 -14 × 2 - 3 cm, jasnozielone z po³yskiem. Kwiatostany w V i IX, bia³e, do 18 cm d³., wzniesione, nie tak liczne, jak u innych odmian. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); wymagania i zastosowanie, jak P. laurocerasus L. Ze wzglźdu na p³aski wzrost, polecana szczególnie w Polsce Zach., jako rolina okrywowa na duæe powierzchnie na skarpy, takæe pod koronami drzew. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk - 1989; Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1993; OB Wroc³aw - 1996.