343 pan.13; kwatera: IIID, IIIF, XIIB
004926
Rhododendron 'Lee's Dark Purple' {Lee, Kennedy <1851} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. ? × R. maximum ?]
syn. Rhododendron 'Lees Dark Purple'
æanecznik 'Lee's Dark Purple'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki, wyprostowany. L i c i e wielosezonowe eliptyczne, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V/VI, 5 - 6,5 cm red., ciemnofioletowe (84A); cźtki wyra¼ne, æó³tobr±zowe do æó³tozielonych; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 9 - 16 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928; Szkó³ki Kórnickie 1991; P. Muras 1995; Gospodarstwo Szkó³karskie J. Ciep³ucha, Konstantynów £ódzki - 1996.