345 pan.13; kwatera: IIA, IIC, IIID
002919
Rhododendron 'Gartendirektor Glocker' {D.G. Hobbie 194244/1966}
(Gr. 13a Williamsianum)
[R. 'Doncaster' + × R. williamsianum]
æanecznik 'Gartendirektor Glocker'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,8 × 1 m, szerokokulisty, zwarty. P±ki kwiatowe w zimie jasnoczerwone. L i c i e wielosezonowe, m³ode (i pźdy) dekoracyjnie intensywnie br±zowe (!), pó¼niej ciemnozielone, b³yszcz±ce, charakterystycznie skrźcone i popofalowane. K w i a t y w V, 5 - 7 cm red., dzwonkowate, liczne, w p±ku ciemnoróæowoczerwone, pó¼niej janiej±ce; cźtki ciemnoczerwone; brzeg p³atków lekko pofalowany; zebrane po 5 - 9 w lu¼ne, kuliste kwiatostany 7 × 11 cm. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), obficie kwitnie juæ w m³odym wieku. P o c h .: nn ofiarowa³ H. Strzelecki - 1989; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994; OBUWr. Wroc³aw - 1994.