346  pan.13; kwatera IIID
003619
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1793
syn.: Amelanchier intermedia Spach, Amelanchier oblongifolia Roem. 1847, Amelanchier ovalis Emers. 1843
non Medik. 1793, Amelanchier spicata Decne 1874 non K.Koch 1863, Amelanchier Botryapium (L.f.) Borkh.
1903 non Spach et al. non DC., Mespilus canadensis L. 1753 p.p. non Walter 1788, Pyrus botryapium L.f. in
part.
¦widoliwa kanadyjska
K r z e w w uprawie do 8 m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo dorastaj±ce do 20 m, z licznymi odrolami, ronie szybko. L i c i e sezonowe, eliptyczne do 5 × 2,5 cm, zaostrzone lub zaokr±glone u nasady, drobno pi³kowane; w jesieni pomarańczowoczerwone. K w i a t y w V, miododajne, bia³e; zebrane w gźste i pokryte w³oskami grona. O w o c e w VI, kuliste, ciemnopurpurowoczerwone, pokryte sinawym nalotem, soczyste, s³odkie, jadalne. W y s t .: wsch. czź¶ę Ameryki P³n. U p r .: gatunek b. mroz. (> - 29 °C), tolerancyjny w stosunku do gleby, ale preferuje stanowiska wilgotne, znosi ocienienie. Z a s t .: dekoracyjne m³ode wiosenne przyrosty i jesienne przebarwienia. Polecany na wysokie, nieformowane szpalery oraz zadrzewienia autostradowe, przydroæne, przeciwerozyjne, izolacyjne i „ekologiczne” (ptaki chźtnie zjadaj± owoce). P o c h .: nn <1928.