348 pan.:13,17,18 ; kwatera IIID
013802
Philadelphus × virginalis Rehder 1920 ? {Lemoine 1909}
[prawdopodobnie (P. × lemoinei) × P. nivalis 'Plenus']
syn.: Philadelphus lemoinei virginal, × Philadelphus virginalis Rehder, Philadelphus Virginal'
Jaminowiec panieński
K r z e w silnie rosn±cy do 2,5 - 3 m rednicy, pocz±tkowo o sztywnych i wyprostowanych ga³źziach, potem starsze przewieszaj± siź. L i c i e sezonowe, do 5 - 8 cm d³., wybrzuszone, pomarszczone pomiźdzy nerwami, jajowate, ciemnozielone, z±bkowane, od spodu pokryte gźsto w³oskami. K w i a t y w VI - VII, intensywnie pachn±ce, 5-6 cm red., pó³pe³ne (+ 5 dzia³ek i 5 p³atków), czysto bia³e, kubkowate, p³atki zawiniźte do rodka, po 5 - 7 w pó³kulistych gronach; 25 - 35 pr±tniczek. U p r .: mroz. ( - 29 °C); bficie kwitn± takæe w pó³cieniu. Z a s t .: nadzwyczaj obficie kwitn±cy krzew. Doskona³y na obrzeæa kźp drzew, pod korony drzew i na æywop³oty nieformowane. P o c h .: nn - <1970.