351  pan.13; kwatera: IIC, IIIF
007749
Rhododendron 'April Chimes' {Hillier & Sons 1970} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. hippophaeoides var. hippophaeoides × R. mollicomum]
syn. Rhododendron 'Hippomum'
żanecznik 'April Chimes'
K r z e w  po 10 latach uprawy 1,1 × 0,8 m, luźny. L i ś c i e  wielosezonowe 2 - 4 × 0,8 - 1 cm, aromatyczne, z wierzchu zielone, od spodu delikatnie szarozielone, nerw główny jasny i silnie wypukły. K w i a t y w IV/V, lejkowate, drobne, różowoliliowe, podobne do R. racemosum. U p r .: dość mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: szkółka w Litomyślu - 1989, 1997.