353 pan.:13,23 ; kwatera IIID
008993
Staphylea bolanderi A.Gray
K³okoczka Bolandera
K r z e w do 1,5 - 3 m wysokoci lub niekiedy ma³e drzewo do 6 m, o wzniesionych i wyprostowanych ga³±zkach, daj±cy roz³ogi korzeniowe. L i c i e sezonowe, 5 - 7 cm d³., eliptyczne do okr±g³awych, 3-listkowe, z±bkowane. K w i a t y w V - VI, bia³e, p³atki i dzia³ki wzniesione, zebrane po 9 - 15. O w o c e 5 - 6 cm d³ugoci, 3-komorowe torebki o pergaminowych cianach. W y s t .: Kalifornia. U p r .: prawdopodobnie do¶ę mroz. (- 20,5 °C), w Polsce tylko w 2 kolekcjach. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1993. W Wojs³awicach wielopźdowy krzew, w 2000 r. oko³o 2 m wys.