fot.202
354 pan.13 ; kwatera IIIF;
007887
Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Thunb.) Rehder
syn.: Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum (Miq.) Rehder, Viburnum plicatum Thunb. f. tomentosum Miq.,
Viburnum plicatum
var. tomentosum (Thunb.) Miq., Viburnum tomentosum Thunb. 1784, non Lam. 1778
Kalina japońska f. p³odna, syn.: Kalina japońska
K r z e w do 2 (3) m wysokoci, czźsto szerszy niæ wyæszy, z poziomo rozpostartymi ga³źziami, gźsto u³oæonymi. L i c i e sezonowe, 4 - 10 cm d³., ciemnozielone, jajowate, krótko zaostrzone, karbowanopi³kowane, spodem z gwiazdkowatymi w³oskami; nerwy silnie wypuk³e, 8 - 12 par; jesieni± winnoczerwone do fioletowych. K w i a t y w V/VI, p³onne bia³e, 3 - 4 cm, 5-p³atkowe, w dwóch zewnźtrznych rzźdach i p³odne drobne, w rodku kwiatostanu 6 - 10 cm szer.; zebrane w p³askie, talerzowate (!) baldachogrona na d³ugich szypu³kach, na szczycie krótkich pźdów. O w o c e VIII/IX, 8 mm d³., jajowate pestkowce, pocz±tkowo czerwone, dojrza³e niebieskoczarne na jaskrawo czerwonych szypu³kach, szybko opadaj±. W y s t .: Japonia; Chiny i Tajwan. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), wraæliwa na suszź, wskazane gleby æyzne, próchniczne i wilgotne oraz miejsca os³oniźte, pó³cieniste. Introdukowana z Japonii w 1865 r. Jedna z najpiźkniejszych kalin, która da³a kilka cennych odmian, np.: 'Mariesii', 'St. Keverne', 'Summer Snowflake', 'Watanabe'. P o c h .: nn - <1928 i przesadzony w 1992 r. (!).