363 pan.14 ; kwatera XIIA
009676
Rhododendron viscosum (L.) Torr. 1824
Subg. Pentanthera, Sect. Pentanthera
syn.: Azalea glauca Lam. var. hispida (Pursh.) Heynh. 1840, Azalea glauca Lam. 1783, Azalea hispida Pursh.
1914, Azalea nitida Pursh. 1914, Azalea oblongifolia Small. 1903, Azalea serrulata Small. 1903, Azalea
serrulata
Small var. georgiana (Rehder) Ashe 1922, Azalea tomentosa Dum. Cours. 1811, Azalea viscosa L. var.
aemulans (Rehder) Ashe 1922, Azalea viscosa L. var. floribunda Aiton 1789, Azalea viscosa L. var. glauca
Aiton 1789, Azalea viscosa L. var. glauca Michx. 1803 (b³źdnie), Azalea viscosa L. var. hispida (Pursh) Hook.
1835, Azalea viscosa L. 1753, Azalea viscosa L. var. montana (Rehder) Ashe 1922, Azalea viscosa L. var. nitida
(Pursh) Britton 1893, Azalea viscosa L. var. palustris Marshall 1785, Azalea viscosa L. var. pubescens Lodd.
1821, Azalea viscosa L. var. rubescens Lodd. 1829, Azalea viscosa L. var. virens Michx., Rhododendron coryi
Shinners 1961, Rhododendron glaucum (Lam.) Sweet 1830 non Hook.f. 1849, Rhododendron hispidum (Pursh)
Torr, non D.Don 1824, Rhododendron nitidum (Pursh) Torr 1824, Rhododendron oblongifolium (Small) Millais
1917, Rhododendron serrulatum (Small) Millais 1917, Rhododendron serrulatum (Small) Millais var.
georgianum Rehder 1921, Rhododendron serrulatum (Small) Millais f. molliculum Rehder 1921, Rhododendron
viscosum
(L.) Torr. var. aemulans Rehder 1921, Rhododendron viscosum (L.) Torr. f. coerulescens Rehder 1921,
Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. glaucum (Aiton) T.F. Wood 1872, Rhododendron viscosum (L.) Torr.
var. glaucum (Michx.) Torr. 1824, Rhododendron viscosum (L.) Torr. f. glaucum Fernald 1941, Rhododendron
viscosum
(L.) Torr. f. hispidum (Pursh) Voss 1896, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. montanum Rehder
1921, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. nitidum (Pursh) A.Gray 1856, Rhododendron viscosum (L.) Torr.
f. rhodanthum Rehder 1921, Rhododendron viscosum (L.) Torr. f. roseum Hollick 1891, Rhododendron
viscosum
(L.) Torr. var. rubescens (Lodd.) Sweet 1830, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. serrulatum
(Small) Ahles 1964, Rhododendron viscosum (L.) Torr. var. tomentosum Rehder 1921, Rhododendron viscosum
(L.) Torr. f. rubescens (Lodd.) Torr. 1921
Azalia lepka
K r z e w 1,5 - 2,0 m wysokoci, w ojczy¼nie do 3 m,, czasem tworz±cy roz³ogi. M³ode p źd y w czź¶ci wierzcho³kowej pokryte gźstym kutnerem. L i c i e sezonowe 2 - 6 × 1 - 2 cm pod³uænie jajowate; z wierzchu ciemnozielone i g³adkie, od spodu jasnozielone, z miźkkimi szczeciniasto stercz±cymi w³oskami na nerwie g³ównym, brzegiem orzźsione; ogonek liciowy 1 - 3 cm d³. z szorstkimi w³oskami. K w i a t y 3 - 3,5 cm red, rozkwitaj± w VI/VII po rozwiniźciu siź lici, bia³e, kremowe lub jasnoróæowe, intensywnie pachn± go¼dzikami, rurka korony i szypu³ki kwiatowe 0,5 - 1,0 cm d³., gźsto pokryte w³oskami, ogruczolone i lepkie (st±d nazwa); prźciki krótsze od s³upka; zebrane po 4 - 9 w szczytowe kwiatostany. W y s t .: USA - Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, Pensylwania, Virginia, p³n. i p³d. Carolina, Georgia, Alabama, Tennessee, Florida, Missisippi, Louisiana, Texas, Oklahoma, Arkansas, New Jersey.
U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); w uprawie od 1735 r. Bardzo wartociowa azalia do ogrodów zapachowych i dla osób niewidz±cych (zapach, lepkie rurki). P o c h .: Rhododendronpark Bremen - 1995.