366 pan.14; kwatera: IIIC, XIIA
010709
Hydrangea petiolaris 'Cordifolia'
Hortensja pn±ca 'Cordifolia'
Ma³e p n ± c z e , wspina siź za pomoc± korzonków przybyszowych. Róæni siź od gatunku cienkimi pźdami, mniejszymi li¶ęmi, u postawy sercowatymi, jasnozielonymi, prawie okr±g³ymi, 3-6 × 2,5-4 cm (ogonki 4-6 cm d³.). U p r .: mroz. ( - 29 °C), toleruje stanowiska cieniste; pozosta³e wymagania jak hortensje. Ronie powoli i nadaje siź do okrywania ma³ych powierzchni. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.